Tag Archives: tuyển giám sát an toàn

Tuyển dụng Giám sát An toàn lao động làm việc tại Hà Nội

PHÚC LỢI Chế độ bảo hiểm Đồng phục Chế độ thưởng Đào tạo MỨC LƯƠNG: THỬ VIỆC 8 TRIỆU. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Giám sát an toàn lao động tại Hà Nội – Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Giám sát các nhà thầu phụ thực hiện công tác an toàn tại công […]