Chuyên mục: Tuyển Dụng

Tuyển Dụng Giám Sát An Toàn Lao Động

CÔNG TY TNHH N&N SAFETY GROUP PHÚC LỢI Chế độ bảo hiểm Đồng phục Chế độ thưởng Đào tạo MỨC LƯƠNG: THỬ VIỆC 8 TRIỆU. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Giám sát an toàn lao động – Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Giám sát các nhà thầu phụ thực hiện công tác an […]

Tuyển dụng Giám sát An toàn lao động làm việc tại Hà Nội

PHÚC LỢI Chế độ bảo hiểm Đồng phục Chế độ thưởng Đào tạo MỨC LƯƠNG: THỬ VIỆC 8 TRIỆU. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Giám sát an toàn lao động tại Hà Nội – Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Giám sát các nhà thầu phụ thực hiện công tác an toàn tại công […]