Chuyên mục: Tài liệu ATLĐ

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ? HÌNH THỨC ? ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN ?

Người sử dụng lao động cần phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo 2 hình thức và thời gian sau:   1. Huấn luyện lần đầu: Sau khi nhận nhiệm vụ, người sử dụng lao động phải được huấn luyện đầy đủ các nội dụng quy định của Bộ Lao động- […]

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHÍNH PHỦ Số: 140/2018/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN […]

Luật an toàn vệ sinh lao động và Nghị định thông tư hướng dẫn mới nhất

Sau đây là tổng hợp Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật an toàn, vệ sinh lao động mới nhất hiện hành, được phân loại theo từng chủ đề. Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 Luật an toàn, vệ sinh lao động tiếng Anh – Law on occupational […]

Những quyền người lao động có thể yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động

Câu hỏi: Những quyền người lao động có thể yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động Chúng tôi đang là công nhân tại xưởng may thuộc tỉnh Hưng yên, nơi chúng tôi làm có điều kiện về vệ sinh rất kém, chúng tôi có quyền yêu cầu nhà máy cải thiện môi trường vệ […]

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 2015

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 84/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015   LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban […]